כתיבה נכונה של שיק – דגשים לכתיבת שיקים  נכונה

עקרונות כתיבה נכונה של שיק – מספר דגשים לכתיבת שיקים  נכונה

בחירת סכום השיק

 

את סכום השיק כותבים בצד הימני ובדרך כלל מגבילים את המספר הכתוב משני צדדיו או מצד אחד  – על מנת לאבטח את הסכום הדרוש ולמנוע הוספה של סיפרה נוספת לסכום על השיק  וכך לגרום להגדלת הסכום.

במרכזם של  השיקים כותבים את אותו הסכום במילים ובכך מאמתים את פעמיים את כמות הכסף המועברת. תפקיד הבנקאי הוא לבדוק ולאמת ששני הסכומים זהים.

 

כתיבת שם המוטב – שם מקבל הכסף

 

שמו של מקבל הכסף יופיע בחלק העליון של השיק באותיות ברורות ובכתב קריא וזאת על מנת לוודא שאכן הוא ולא אחר יקבל את הכסף המיועד. כאשר בא אותו אדם להפקיד את הכסף מבצע הבנקאי או המכונה האוטומטית בדיקת זהות לאדם המפקיד בכדי לזהות אותו ולמנוע גניבה.

 

כתבית התאריך וחתימה ברורה של כותב השיק

 

התאריך על השיק מעיד על תאריך הפרעון. הכוונה, התאריך בו יועבר הכסף בין האנשים המעורבים. כאשר תאריך על השיק  נכתב לשבוע חודש או אפילו שנה קדימה הוא ייקרא שיק דחוי ובמקרים רבים הבנקים גובים עליו עמלה מכובדת מאחר ונוצרת להם עבודה משרדית נוספת. חתימה על הצ’ק מבטאת את האסמכתא הסופית לכך שזה שיק חוקי. חתימת מעביר הכסף חייבת להיות זהה לחתימתו הכללית בכל מסמכי הבנק הנוספים.

למוטב בלבד -יש להקפיד

כאשר אתם מזמינים פנקסי שיקים ודאו כי ביקשתם שיודפס על כל שיק שלכם הכיתבו “למוטב בלבד” כדי שלא יעשו שימנוש לרעה בשיקים שלכם.

 

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.